Brandschade herstel

Snelle en vakkundige reiniging en herstel

Brandschade is een ingrijpende gebeurtenis en heeft een grote impact voor de bewoners. Of het nu een kleine keukenbrand of een volledige woningbrand is, de gevolgen zijn vaak moeilijk te overzien. Naast schade aan een woning, of het bedrijf, gaan ook allerlei waardevolle persoonlijke spullen verloren. U bent dus gebaat bij directe actie als het gaat om inschatting van de kosten en het starten van herstelwerkzaamheden.

Naast de directe schade door de brand is er ook altijd roetschade en waterschade ten gevolg van bluswerkzaamheden.

Eerste noodzakelijke herstelwerkzaamheden

Als eerste zullen we starten met het creeren van een veilige toegang en werkomgeving. Daarna starten we met het veilig stellen van prive kostbaarheden. In overleg met de verzekeraar zullen we verblijf elders regelen (indien noodzakelijk).

Schadeherstel Roosendaal

Inventarisatie

Om de kosten en herstelwerkzaamheden inzichtelijk te krijgen zullen wij eerst een uitgebreide inventarisatie starten. Hierbij zal ook de verzekeraar en/of schade-expert worden ingeschakeld. We zullen bepalen welke herstelwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en of ruimtes en/of inboedel gereinigd kan worden of vervangen dient te worden.

Wij zullen te allen tijde proberen uw woning of bedrijf zo snel mogelijk bewoonbaar of werkbaar te maken. Dit is uiteraard afhankelijk van de schade die de brand veroorzaakt heeft. Als het mogelijk is om een deel van de woning geschikt te maken voor bewoning, of een deel van het bedrijf weer in takt zodat werkzaamheden hervat kunnen worden, zal in het begin daar de focus op liggen.

 

24/7 bereikbaar

w

20 jaar ervaring

Duidelijke afspraken

Snel & vakkundig

Werkzaamheden bij herstel na brandschade

– Inventarisen van de schade.
– Opruimen van het pand.
– Droogmaken van de ruimtes, ventileren om roetgeur te verdrijven.
– Nalopen en opstarten van alle electra.
– Reinigen van inboedel, vloeren en wanden, verwijderen van tapijten en zwevende vloeren.
– Starten van herstelwerkzaamheden en herbouw.
– Tijdelijke opslag van schoongemaakte boedel.
– Opruimen en herstellen van omliggende tuinen en paden.

Heeft u brandschade?

Bel: 0165 – 328 095